İnsanların vücudu her zaman bir çevrede yaşamak zorundadır.Bu çevresinde bu-lunan çok sayıda hastalık yapıcı bakteri, virüs, mantar, arke,protista v.b mikroorganizmanın saldırısına uğrar.Sağlıklı bir insan vücudu;karşılaştığı bu hastalık etkenleriyle ve yabancı maddelerle kolayca baş eder.Çünkü insan vücudunun içinde ve dışında bağışıklık sistemi adı verilen bir savunma mekanizması vardır.Bu sistem bizi çevremizde bulunan ve vücudumuza girdiğinde enfeksiyona yol açabilen birçok etkene karşı korur.


Vücut Savunması ve Bağışıklık Sistemi


Enfeksiyon:Çevremizde virüs,bakteri,mantar ve daha pek çok hastalık etkeni bulunur.Bu etkenlerin insan vücuduna girerek çoğalmalarına enfeksiyon denir.


Bağışıklık:Hastalık yapan bu mikroorganizmaları vücudun yabancı olarak tanıma-sına ve bunlara karşı kendini korumak ve savunmak için yaptığı çalışmalara denir.


Bağışıklık sistemi (immun sistemi): Bağışıklığın oluşmasında etkili olan organ ve yapılara denir.

Vücut Savunması ve Bağışıklık Sistemi 1


MÖ 430 yıllarda Atina'da görülen veba salgınında daha önce veba geçirmiş insanların bu hastalığa yakalanmadığını tarihçi Tukidides yazmıştır. Bağışıklık eski çağlardan bu zamana kadar insanların ilgisini çekmiştir. XV.yüzyılda Türklerin çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandıkları belirtilmiştir.Türklerin çiçek hastalığına karşı,çiçek yaralarındaki kabukları toz haline getirip burunlarından çektikleri yada bıçakla çizerek oluşturdukları yaraya sürerek bağışıklık kazandıkları biliniyor.

Canlıların vücutları,hastalık etmenlerine karşı kendini korumak ve savunmak için çeşitli savunma hatlarına sahiptir.Buna genel savunma da denir.Bu hatlar üç tanedir.


1-Savunmanın ikinci hattı


2-Savunmanın ikinci hattı


3-Savunmanın üçüncü hattı


Hatlardan ilk ikisi özgül değildir yani bir hastalık yapıcı etken diğerinden ayırt edilmez.