Fagositoz farklılaşmış akyuvar hücreleri tarafından gerçekleştirilir.Bunlardan nötrofiller, fagositik hücrelerin yaklaşık %60-70 kadarını oluşturur.Enfeksiyonlu dokuya giren nötrofiller buradaki mikropları içine alarak parçalar.Ömürleri sadece birkaç gündür.Monositler ise fagositoz yapan hücrelerin %5'ini oluşturur.Bu hücreler oluştuktan birkaç saat sonra dokulara girerek burada makrofajlara dönüşür.Makrofajlar büyük ve uzun ömürlü hücrelerdir.Bazı makrofajlar vücutta dolaşır.Bazıları ise akciğer,karaciğer,böbrekler ve beyin gibi organlarda sürekli kalır.


Fagositoz Nedir?Örneğin karaciğerdeki Kupffer hücreleri,akciğerdeki makrofajlar bulundukları yerde sürekli kalan ve mikropları fagosite eden özel hücrelerdir. Eozinofiller,fagositoz yapan hücrelerin sadece %1,5'ini oluşturur.Bu hücreler kan trematodu (Schistosoma mansoni) gibi büyük parazitleri yok eder.