Genel savunmanın birinci hattı hastalık etkeninin vücuda girişini engeller.Bu ilk hat; ağız,burun,göz,mide,deri,epitel doku ve bunların salgılarından oluşur.

Vücut Savunmasının Birinci Hattı


Savunmanın birinci hattında;


1-Derinin mikropların girişini engellemesi ayrıca salgıladığı ter ve yağ ile pH'ı düşürerek mikropların yerleşmesini önlemesi,


2-Ağız yoluyla alınan mikroorganizmaların midedeki asit salgısı ve enzimlerle yok edilmesi,


3-Göz yaşında,solunum kanalında ve sindirim kanalında bulunan lizozim salgısının bakterileri parçalaması gibi engeller mikroorganizmaların vücuda girişini önler.


4-Solunum yolu ile vücuda giren mikroorganizmaların burun içi kıllarına,solunum yolu mukus salgısına yapışarak tutunması ile engellenir ve dışarı atılır.