İmmünoglobulinler (lg):B-lenfositlerinin humoral bağışıklık oluşumunda ürettikleri antikorlara denir.

İmmünoglobulinler protein yapısındadır. Bağışıklık sisteminde beş tip İmmünoglo-bulinler üretilir.Bunlar; IgM, IgG, IgA, IgD ve IgE dur.İmmünoglobulinler farklı görevleri üslenir

lgM: Antijen ile ilk karşılaşmada (enfeksiyon,aşı vb.) ilk ve en erken sentezlenen lg'dir.Çok sayıda antijeni bağlayıp çöktürme özelliğine sahip bir yapısı vardır.


lgG: Kan ve lenf sıvısındaki bakteri,plasenta yoluyla anneden fetüse geçebilen tek immünoglobulin türü lgG'dir.Yeni doğan bir bebeğin kanında anneden gelen lgG'ler dolaşır.Böylece ilk aylarda bebek,annenin dirençli olduğu çeşitli enfeksiyonlara karşı korunmuş olur.

İmmünglobulinler Nedir?lgA: Çeşitli vücut salgılarında bulunan temel immünoglobulinler 'dir. Solunum, sindirim ve genital sistem algıları ile gözyaşı,tükürük ve anne sütünde bulunur.Mukoza ile kaplı vücut kısımlarında bulunan lgA bakteri ve virüslerin buralara tutunmasını engeller.


lgD: Plazma hücrelerinin hafıza hücrelerine dönüşümünü sağlar.


lgE: Alerjik reaksiyonların başlamasından sorumludur.