Yunanlı doktor Ganel,yaklaşık 2000 bin yıl önce depresyon hastalarının kansere yakalanma olasılığının fazla olduğunu yazmıştır.Yapılan bilimsel çalışmalarda stresin bağışık-lığa zarar verdiğine dair pek çok kanıt vardır. Mutlu ve sakin insanlarda sinir hücrelerinden salgılan bazı maddeler bağışıklığı güçlendirmektedir.Stresli insanlarda ise interferon ve akyuvarların sayısı azalarak bağışıklık sistemi baskılanmaktadır.


Bağışıklığa etki eden etmenlerin bazıları şunlardır:

1-Stres
2- Doğuştan bağışıklık sisteminin gelişmemesi durumunda ortaya çıkan antikor eksikliği,
3-Organ nakli ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
4-Dalak ve kemik iliği gibi organlardaki çalışmama bozuklukları,
5-X ışınlarına maruz kalma
6-Bazı virüsler (HİV,Domuz gribi virüsü,Kırım Kongo Kanamalı ateşi virüsü vb)

Virüslerin Bağışıklık Sistemine Etkisi

AIDS,insanlarda hastalıklara karşı koruma sağlayan bağışıklık sisteminin,HIV(Human lmmunodeficiency Virüs/İnsan Bağışıklık Yetmez Virüsü) tarafından işlevsiz hale getirilmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.HIV;makrofajları,T ve B lenfositlerini etkileyerek çalışmalarını engeller.AIDS olan bireyler,enfeksiyonlara ve kansere karşı son derce hassastır ve kolay yakalanırlar.

Kırım Kongo kanamalı ateşine sebep olan virüsler bağışıklık sistemine ve damar hücrelerine zarar verir,azaltır.Kendine karşı antikor oluşumunu engeller. Nairovirüs,pıhtılaşmayı sağlayan trombasitlerin sayısının düşmesine neden olduğundan kanama görülür.

H1N1 virüsü ise solunum yollarını etkiler.Başlangıçta hafif geçirilebilecek grip ola-rak gözlenen hastalık zatüreye hatta ölüme neden olur.

Virüsler,etik olmamasına rağmen biyolojik silah olarak da üretilerek insanların ölü-müne neden olabilirler.