Merak edenler için günlük enerji ihtiyacımızın ne kadar olduğuna açıklık getiren güzel bir yazı;

Günlük enerji gereksinimi üç temel faktörden etkilenir;

* Bazal Metabolik Hız (BMH): Metabolik faaliyetler; nefes alma ve kalp atımı gibi fizyolojik aktiviteler için gün boyu harcanan enerjidir. Bu enerji genellikle sabittir ve yüksek fizik aktivitesi olmayan kişiler için gün içinde harcanan toplam enerjinin %70'i kadardır. Bu hesap makinesinde BMH Mifflin formülü kullanılarak hesaplanmaktadır.

* Yiyeceklerin Termojenik Etkisi: Gıdanın barsaktan emilerek kullanılabilir hale gelmesi için harcanan enerjidir. Bu enerji proteinler için %12, karbonhidratlar için %9 ve yağlar için %7'dir.

* Fizik Aktivite (FA): Sadece oturmak, ulaşım için yürümek ve diğer yaşamsal ihtiyaçları gidermek genellikle 300 kcal/gün'ün altında bir enerji harcatır. Ancak bir atlet günlük enerji harcamasının %70-90'ına kadar da enerji harcayabilir. Dolayısıyla FA ile harcanan enerji değişkendir. FA ile harcanan enerji 400 kcal altında ise kişi inaktif sayılabilir. FA 400-600 ise normal ve 600 üzerinde ise aktif olarak ifade edilebilir.


Günlük Enerji Gereksinimi aracı size bir kişinin günlük enerji gereksinimini 4 ayrı kategoride verir. Bunlar güncel; Kardiyovasküler (KV) üst sınır; KV ideal ve KV alt sınırdır.

Güncel; kişin güncel kilosunda ve fizik aktivite düzeyinde yaptığı enerji harcamasını gösterir.

KV ideal; kişinin ideal kilosunda ve bu gün yapmakta olduğu fiziksel aktiviteyi hiç değiştirmeden yapacağı enerji harcamasını gösterir. Kişinin ideal kilosunu Vücut Kitle İndeksini 21 kg/m2'ye eşitleyerek hesaplar.

Hastanızın kilolu olması durumunda kilo vermesi için azaltması gereken günlük enerji miktarını buradan okuyabilirsiniz, enerjisini bu kadar azaltarak kaç ayda ideal kilosuna ulaşacağını ona söyleyebilirsiniz.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz:

Aşağıdaki erkek hasta 43 yaşında, 87 kg ağırlığında ve 177 cm boyundadır. Normal hayatının bir günü içinde 8 saat uyku, 1 saat ayakta durma, 1 saat ulaşım için yürüme ve 14 saat ise hareketli oturma süresine sahiptir.

Bu kişinin BMH'ı 1768,82 kcal ve termojenik etkinin ve fizik aktivite harcamasının da eklenmesi ile
günlük toplam enerji harcaması ise 2492 kcal'dir. Bu kişinin güncel fizik aktivitesi ile ideal kilosuna inip
o kiloda yaşamaya devam etmesi için alması gereken enerji ise 2215,65 kcal'dir. Yani kişi bu gün aldığı
enerjiden 276,47 kcal daha az enerji (bakınız; hedefe ulaşmak için gereken enerji farkı) almaya başlar
ise yaklaşık 16,58 Ay sonra ideal kilosuna inecek ve hep aynı kiloda yaşamaya devam edecektir.