İran'ın Horasan Eyaletine bağlı Nişabur şehrinde 1209 yılında doğdu.

1271 yılında vefat etmiştir.

Eserleri
Velâyet-nâme-i Hacı Bektâş-ı Velî
Makalat - (Arapça)
Kitâbu'l-Fevâid
Şerh-i Besmele
Şathiyye
Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye