-Bu yöntem ancak cevher tane boyutunun çözelti dolaşımını engellemeyecek kadar iri olması durumunda uygulanır. Tane boyut aralığı 9-12.5 mm dir.

-Cevher tanklara doldurulduktan sonra çözücü ile temasa geçirilir. Çözücü ya tankın altından verilerek, çözelti üstten taşma halinde alınır veya çözelti üstten verilerek alttan alınır.

-Seri devre halinde uygulanır. Ters akım prensibine göre çalışır.İlk çözücü genellikle seyreltiktir veya metali alınmış artık çözeltisidir. Son çözücü ise, liçin tam gerçekleşmesi için yüksek konsantrasyonludur.

-Çözeltme sonunda tanklardaki cevher su ile yıkanır taneler arasındaki çözelti alınır.

-Koyulaştırıcı ve filtre kullanılmaz. Yalancı taban filtre görevi görür.

-Liç süresi yaklaşık 24 saattir.

-Genellikle Au, Cu, U, ZnO(kalsin) liçinde kullanılır.

-Reaktif tüketimi düşüktür. (yerinde veya yığın liçi gibi açık bir sistem değildir.)

-Metal konsantrasyonu yüksek çözeltiler elde edilir.

Süzülme liçinde kullanılan tankların özellikleri:

-Tanklar genellikle betondan yapılır.

-İçerisi korozyonu önlemek için asfalt, kauçuk ve kurşun gibi malzeme ile kaplanır.