Aglomerasyon, düşük tenörlü,killi veya şlamlı altın cevherlerinin yığın liçi ile çözündürülmesi öncesinde, kireç veya portland çimento ileaglomera edilmesi işlemidir.

Aglomerasyon İşlemi

Kırılmış cevher + su/NaCN +Bağlayıcı = aglomerat

Bağlayıcılar

Aglomerasyonda tanelerin birbirlerineyapışma performansını artırmak amacıyla, cevher tanecikleriarasına bağlayıcı özelliği olan bazı maddeler ilave edilir.

Bentonit en çok kullanılan bağlayıcıdır(Sivas-Divriği' de manyetit cevherinin peletlenmesinde kullanılmaktadır. E.Y). Bentonit dışında kire,çimento veya peridur isimli organik polimer vb. bağlayıcılarda kullanılmaktadır.

Aglomerasyonun Olumlu Yanları:

Liç verimi %60 ve daha yüksek değerlere gelir.

Aglomerasyonun Olumsuz Yanları:

Altın' ın aktif karbonla kazanımı sırasında Ca(OH)2sorunu oluşturur.