Yığın liçinde uygulanan teknik şöyledir:

-Önce liç işleminin yapılacağı alan hazırlanır. Bu alan genellikle maden sahalarında veya bunların yakınında hazırlanır ve geçirimsiz bir zeminden(asfalt/plastik levhalarla kaplı) oluşmaktadır. Geçirimli olursa liç çözeltisi cevhere temas etmeden liç alanından uzaklaşır.

-Cevher ocaktan liç yapılacak bu alana taşınır.

-Genellikle -15 cm boyutuna ufaltılmış cevher, bu geçirimsiz tabakanın üstüne yığılır ve üst kısmı tesfiyelenir(düzlenir).

-Kaçak çözeltilerin engellenmesi,liç çözeltisinin değerli metalle teması için bu yığınların üzerine lağım(drenaj) kanalları açılır.

-Çözücü pompalar yardımıyla yığının üst kısmına, sulama veya yağmurlama şeklinde verilir.

-Drenaj yoluyla toplanan çözelti yine pompalar yardımıyla yığının üzerine tekrar geri beslenir.


Yığın liçinde "Kısa Devre"kavramı: Eğer li çalanına yığılan cevherin tane boyut aralığı genişse ve yığıldığı alanda homojen değilse(yani iri ve ince tanelerin yığındaki dağılımı düzgün değilse) yığına beslenen liç çözeltisi iri tanelerin aralarındaki boşluklardan akarak yığını terk eder yani Kısa Devre yapar. Liç çözeltisi yığının tamamına temas etmemiş olur. Bu durumu engellemek için aglomerasyon işlemi uygulanır.

Yığın liçi yönteminin bazı özelliklere göre uygulama ölçütleri.

Yığın Liçi Nedir? ( Yığın Liçi Yöntemi) 2Yığın liçinde bakterilerden geniş şekilde yararlanılmaktadır.

Yığın liçine olumsuz etki eden etmenler:


-Killerin varlığı.
-Boyut küçültme sırasında oluşan çok ince taneler.
-Ferrik hidroksit veya bazik çökelekler.
-Buharlaşmadan dolayı liç çözeltisine meydana gelen bazı kayıplar.
-Kanal oluşumu(kısa devre) sebebiyle verim düşer ve liç süresi azalır.

Yığın Liçi Nedir? ( Yığın Liçi Yöntemi)

Yığın liçi uygulaması (kırılmışcevhere sulama(irrigation) yöntemiyle liç çözeltisi besleniyor.Yüklü çözelti asfalt(liner) üstünden akarak yüklü çözeltihavuzunda(pregnant pond) toplanıyor ve altın tesisine(gold plant)besleniyor. Tesiste yüklü çözeltideki altın kazanılıyor. Boşçözelti(barren solution) ise boş çözelti havuzuna(barren pool)veriliyor. Bu havuzsa boş çözeltiye siyanür ilavesi yapılaraksiyanür konsantrasyonu istenen değere ayarlanıyor. Ayarlanmışçözelti yeniden sulama(irrigation) yöntemiyle kırılmışcevherin üzerine veriliyor.)

Yığın Liçi Nedir? ( Yığın Liçi Yöntemi) 1

Tesisçapında bir yığın liçi uygulaması (kırma işleminden sonraaglomerasyon yapılıyor).