Maki: Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ve meşe ormanlarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan çalı ve ağaççık topluluğudur Genellikle boyları 1 - 3 metre boyunda olan bu ağaççıklar yaz kuraklığına dayanıklı bitki türleridir. Yabani zeytin (delice), zeytin, mersin, keçiboynuzu, kermez meşesi, sandal, kocayemiş, defne, sakız, menengiç, zakkum, incir, turunçgiller makiye bazı örneklerdir. Makilere, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nin kıyı kesimlerinde rastlanır. Çoğu yerde deniz kıyısından başlayan makilerin üst sınırı, sıcaklıktan dolayı (enlem etkisi) Akdeniz Bölgesi'nde 700 - 800 metrelere, Ege Bölgesi'nde 500 - 600 metrelere Güney Marmara Bölümü'nde ise 300 metrelere kadar çıkabilmektedir.


Türkiye'de Görülen Çalı Türleri


Garig: Maki bitki örtüsünün tahrip edildiği yerlerde daha kurakçıl ve daha az gelişmiş, bir metre yüksekliğinde dikenli çalılardan oluşan bitki toplulukları görülür. Garig veya frigana adı verilen bu bitkileri; abdest bozan, diken çalısı, laden, lavanta çiçeği, yasemin, funda, süpürge çalısı ve kekik gibi bitki türleri oluşturur.

Psödomaki (Yalancı Maki): Karadeniz Dağları'nın denize dönük yamaçlarında da çalı topluluğuna denir. Kızılcık, sumak, muşmula, adi fındık, yabani erik örnek olarak verilebilir.