2012 yılı verilerine göre Mersin ilinin nüfusu 1.515.814 kişidir. TUİK'in yaptığı araştırmaya göre Mersin ilinin nüfusunun yüzde 95,5'i okuma yazma bilmektedir.

Yapılan araştırmaya göre erkek nüfusun okuma yazma bilme oranı bayanlardan daha yüksektir.

Mersin ilinde yaşan her 100 erkekten 97'si okur-yazarken, her 100 bayandan sadece 93'ü okuma yazma bilmektedir.

Not: Veriler TUİK'in 2012 yılında yaptığı araştırma verilerinden alınmıştır.


Mersin ilinin 2012 yılı araştırmalarına göre okur-yazar oranı

Cinsiyet Nüfus Okuma Yazma Bilmeyen Okuma Yazma Bilen Oran Bilinmeyen
Erkek 752600 7456 730794 97,1 14350
Bayan 763214 34680 715995 93,8 12539
Toplam 1515814 42136 1446789 95,5 26889