-Türkiye'de yağışın dağılışı her yerde aynı değildir. (Yükselti, dağların uzanışı, denize göre konum, hakim rüzgar yönü etkilidir)

- Türkiye Akdeniz İkliminin yağış rejimi etkisi altındadır.


- Kıyı kesimlerinde yağışlar iç kesimlerden fazladır.


-İç kesimlerde yüksek yerlerde yağış miktarı fazladır (Hakkari).


-İç kesimlerde etrafı yüksek dağlar çevrilmiş çukur alanlar az yağış alır (Iğdır, Malatya ve Tuz Gölü gibi).

- Türkiye'de en çok cephe yağışları görülmektedir.


- Kıyı ve iç kesimler arasında farkın en az Ege Bölgesi'ndedir. (Dağların kıyı çizgisine dik uzanması).

- Türkiye'de yağışların en az görüldüğü Tuz Gölü, Konya Ovası, Iğdır ve Malatya çevreleridir. (Nedeni, bu alanların etrafının dağlarla çevrili olması)

-Kıyı bölgelerimizde en fazla yağış alan yerler dağların denize bakan yamaçlarıdır. (Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları. Yıldız Dağları ve Menteşe Yöresi)


- Kış mevsiminde Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmında yağışlar kar şeklindedir.

Türkiye'de Yağış Dağılışını Etkileyen Faktörler