- Türkiye'de yıllık bağıl nemin en fazla olduğu yer Karadeniz kıyılarıdır. Bu oran %70 -%80 civarındadır. Bu nedenle Karadeniz kuraklığın en az olduğu bölgedir.

- Bağıl nem oranı güneye gidildikçe azalır.

Türkiye'de Nemin En Az ve En Fazla Olduğu Yerler


- Bağıl nemin yıl boyunca en az olduğu yer Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir.


-Yıl boyunca bağıl nemin en olduğu İkinci bölge İç Anadolu Bölgesi'dir


-Bağıl nemin yaz mevsiminde azalır ve Güneydoğu Anadolu'da % 5'in altına düştüğü görülür. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu kuraklığın en fazla olduğu bölgedir.


- Kış mevsiminde sıcaklığın düşmesine bağlı olarak bağıl nem oranında artış görülür. Bu nedenle Türkiye'nin büyük bir kısmı en fazla yağışı, sıcaklık değerlerinin düştüğü kış mevsiminde alır.