Turizm, kültürel etkileşime neden olan bir faaliyettir. Seyahatler ve konaklamalar sırasında kurulan ilişkiler sonucunda farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip toplumlar arasında bilgi alışverişi yaşanabilir.


Turizm, toplumların dünya görüşünü ve başka ülke insanları ile ilgili düşüncelerini etkileyen sosyal bir olaydır. Turist olarak başka ülkelere seyahat eden insanlar o ülke insanlarını çeşitli açılardan etkilediği gibi onlardan da önemli ölçüde etkilenmektedir.Turizmin Kültürel İlişkilere EtkileriKültür Turizmi Nasıl Artırılır?

19 yıldır turizmin içinde profesyonel turist rehberliği mesleğini icra eden, turizm yazarlığı ve yayıncılığı yapan bir rehber olarak, biri bana gelip "Ülkemiz turizminin en yetkili konumunda olsaydın ilk olarak ne yapardın?" diye sorsa, hiç düşünmeden yanıtım şöyle olurdu: "Kültür turizmi ağırlıklı politikalar üretir, tanıtım için ağırlıklı olarak yüz yüze iletişim yöntemini seçer ve bu amaca ulaşmada profesyonel turist rehberlerini kullanırdım. Bunun için, rehberlik yaptıkları yabancı dile ve kültürüne hakim, sunum yeteneği yüksek rehberleri bir araya getirirdim. Bu rehberlerle günler hatta haftalar boyunca çalışıp beyin fırtınası toplantıları yapar, buradan çıkan sonuçlara bağlı olarak turist beklediğimiz her ülke için rehberlerden oluşan güçlü bir tanıtım ekibi kurardım. Bu ekiplere gerekli donanımları sağlayarak yüz yüze tanıtım yapmak üzere o ülkelere gönderirdim. Gittikleri ülkelerde en az 40-50 kişilik dinleyici gruplarına değişik başlıklar altında değişik ortamlarda ülkemizle ilgili sunumlar yaptırırdım. Aynı anda birçok ülkede gerçekleştirilen eş zamanlı yüzlerce sunumu düşünün. Ülkemizin en çarpıcı özelliklerinin öne çıkarılmasıyla gerçekleştirilen bu sunumlarda, dinleyicilerin rahatlıkla soru sorabilecekleri ortamlar oluştururdum. Bu organizasyonları, Türk müziği dinletileri, ebru ve hat ustalarının uygulamaları gibi geleneksel el sanatlarımızdan seçmeler vb. ile destekler, sunumlara gelen kişilere, ülkemizin kültür varlıklarını simgeleyen sembolik küçük armağanlar dağıtırdım."


Düşünsenize, kendi ayağına kadar gelmiş, bol görsel malzeme destekli bu tip sunumlardan kim etkilenmez? Özellikle turist rehberlerinin beden dili kullanımı ve akıcı sunumları mutlaka etkili olurdu. Birebir iletişim kurabildiği, kendi dilini çok iyi konuşan rehbere, her türlü soru sorma ve tatmin edici cevaplar alma imkanı da bulacak olan dinleyicilerin büyük çoğunluğu, artık seyahatlerini planlarken Türkiye seçeneğini, ilk bir iki yılın içine alacaktır.