Sıcaklık farkını etkileyen en önemli unsur ise atmosferdeki nem oranıdır. Atmosferdeki nem oranı ise özellikle karasallık-denizellik ile yükseltiye bağlı olarak değişim gösterir.

Kıyılardan uzaklaştıkça sıcaklık farkları artar.

En az sıcaklık farkları Karadeniz Bölgesi'ndedir.


En fazla sıcaklık farkları Doğu Anadolu Bölgesi'nde görülür.

Sıcaklık farkları batıdan doğuya doğru artar.

Türkiye'de Yıllık Sıcaklık Farkları