- En düşük sıcaklıklar, Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Özellikle Erzurum - Kars ve Hakkâri yöreleridir. (Nedeni, yükselti ve karasallık)

-En yüksek sıcaklıklar, Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür. (Nedeni, enlem ve denizellik)


-Kıyı şeridi boyunca kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. (Nedeni, enlem etkisi)


-İç bölgelerde sıcaklık, iç bölgelerden düşüktür. (Nedeni, yükselti ve karasallık)


-İç bölgelerde doğuya doğru gidildikçe sıcaklık azalmaktadır. (Nedeni, yükselti)

Türkiye'de Ocak Ayı Ortalama Sıcaklık Dağılışı