Türkiye'de Heyelan ve Erozyon - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Türkiye'de Heyelan ve Erozyon

 1. Türkiye'de Heyelan

  -Yamaçlardaki toprak, ufalanmış örtü ile birlikte taşların yerlerinden koparak eğim boyunca aşağıya doğru kaymaları, yuvarlanmaları olayına heyelan denir.


  - Türkiye'de heyelanın en fazla olduğu yerler, Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzey yamaçlarıdır.


  -En fazla ise Doğu Karadeniz Bölümü'de oluşmaktadır.


  -Doğu Karadeniz'de Tortum ve Sera Gölleri ile Batı Karadeniz'de Yedi Göller ve Abant Gölü heyelan sonucu oluşan göllerdir.

  Türkiye'de Heyelan ve Erozyon


  Türkiye'de Erozyon

  Türkiye toprak aşınması ve erozyonun dünyada en fazla görüldüğü ülkeler arasında yer alır.

  Türkiye'de erozyonla birim alandan taşınan toprak, Afrika'dan 22, Avrupa"dan 17 ve Kuzey Amerika'dan 6 kat daha fazla gerçekleşiyor.


  Ülkemizde yarı kurak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile bitki örtüsünden yoksun çıplak yamaçlarda erozyon şiddetlidir.


  Türkiye'de erozyon en fazla sırasıyla Fırat, Dicle ve Yeşilırmak Havzalarında görülür


  Arazinin engebeli olması, ormanların tahrip edilmesi, hızlı nüfus artışı ile doğal kaynakların aşırı tüketilmesi, yanlış arazi kullanımı, aşırı otlatma ile mera alanlarının daralması, doğal bitki örtüsünün, kıyı bölgelerimiz dışında cılız olması gibi faktörler Türkiye'de erozyonu hızlandıran nedenlerdir.

  Name:	Erozyon.jpg 
Views:	4220 
Size:	37,2 KB (Kilobyte) 
ID:	42393


  Güncelleme : 2017-09-13
Bölüm: Bilgi Merkezi

Konu Etiketleri

erozyon ve heyelan nasıl oluşur, erozyon ve heyelan neden olur, erozyonu önlemek için eğimli arazilerde toprak nasıl sürülmelidir, erozyonu önlemek için tarlalar nasıl sürülür, tarlaların eğime paralel sürülmesi erozyonu azaltır mı

  Okunma: 3550 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -