Rüzgar, kurak bölgelerde ve kıyılarda etkili olan dış kuvvettir.

Bu nedenle Türkiye'de rüzgarın oluşturduğu şekiller çok azdır.


İç Anadolu (Konya-Karapına Yöresi) ve Güneydoğu Anadolu


Bölgesi'nde rüzgarların aşındırması ve biriktirmesiyle oluşan şekillere rastlanır.


Bu durumun en önemli nedeni, kuraklık ve bitki örtüsünün cılız olmasıdır.

Türkiye'de Rüzgarların Oluşturduğu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri


Aşındırma Şekilleri

Mantar Kaya: Kurak ve yarı kurak bölgelerde, rüzgarların zeminden 1 metre kadar havaya kaldırdığı kum tanelerini kayaların alt kısımlarına çarptırarak aşındırmasıyla ortaya çıkan mantar görünümlü kayalara mantar kaya denir. Nevşehir yöresinde (Gülşehir) bu tür şekillere rastlanır.

Biriktirme Şekilleri

Kumul: Rüzgarların taşıdığı kumları hızının kesildiği yerlerde ya da herhangi bir engelin gerisinde biriktirmesi ile oluşan kum tepeciklerine denir. Rüzgarların estiği yöne ve süresine göre kumullar sürekli yer ve biçim değiştirir. Türkiye'de kumullara daha çok Konya Bölümü'nde ve kıyılarda rastlanır.