Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yerşekilleri - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yerşekilleri

 1. Kolay eriyebilen kayaların (kalker, jips, kayatuzu) kimyasal yolla erimesi veya çökelmesi ile oluşan yer şekilleridir. En fazla Akdeniz Bölgesi'nde görülür. Sebebi kalkerli arazinin geniş yer tutmasıdır.


  Lapya: Kalkerli arazilerde yağmur ve kar sularının kimyasal aşındırması ile oluşan oluk şeklindeki yarıntılardır. Derinlikleri bir kaç cm ile bir kaç metre arasında değişir. Karstik şekillerin en küçüğüdür.

  Dolin: Kalkerli arazilerde erime ve çökme sonucu oluşan tava şeklindeki çukurluklardır.

  Uvala: Dolinlerin birleşmesi ile oluşan daha büyük çukurluklardır.

  Polye: Uvalaların zamanla genişleyerek birleşmeleri sonucunda oluşur. Birkaç km genişliğe sahip olabilir. Polye tabanları tarım ve yerleşmeye uygun ovalar durumuna gelmiştir.

  Çözünebilen Kayaçlarda Oluşan Yerşekilleri


  Obruk: Kalkerli arazilerdeki mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan derin doğal kuyulardır.

  Düden: Yerüstü sularının yeraltına daldığı veya yer altı sularının yüzeye çıktığı doğal kuyulardır.

  Mağara: Kalkerli arazilerde yer altı sularının kimyasal aşındırması ile oluşan yeraltındaki boşluklardır.

  Traverten: Yer altı suları içinde erimiş halde bulunan kalkerin suların yüzeye çıktığı yerde çökelmesi ile oluşan yer şekilleridir.
  Çökelme olabilmesi için su içindeki CO2 uçması gerekir.

  Sarkıt- Dikit - Sütun: Kalkerli arazilerdeki mağara tavanından damlayan yer altı suları içindeki erimiş haldeki kalkerin çökelmesi ile oluşur. Çökelme tavanda olursa Sarkıt, tabanda olursa Dikit, birleşirlerse Sütun oluşur.


 2. 2016-03-23 #2
  güzel olmuş ama kısa tutmuşsunuz yoksa iyi

 3. 2020-05-28 #3
  çok güzel olmuş. kısa ve öz. mis gibi

  Okunma: 6656 - Yorum: 2 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -