Hızlı sanayileşme, doğal kaynakların sınırsız kabul edilmesi, kaynakların hızla tüketilmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak 20. yüzyılda doğal kaynakların kendilerini yenileyememesi ve tükenmesi tehlikesi ortaya çıkmıştır.


Günümüzde dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunların başında doğanın ve çevrenin kirlenmesi gelmektedir. İnsanoğlu çağlar boyunca doğal kaynaklardan faydalanmıştır. Doğal kaynaklardan faydalanırken bilerek veya bilmeyerek canlılara zarar vermekte ve çevre kirlenmesine neden olmaktadır.


Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan sanayileşme sürecinde doğal kaynaklar hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılmış ve bunun sonucunda doğal denge bozulmuştur. "1960'lı yıllarda hızlı sanayileşme sonucu olarak çevre kavramı ortaya çıkmıştır. 1970'li yıllarda kirletici limitlerini belirleyen mevzuatın oluşturulması ve nihayetinde" 1990'lı yılların başında atıkların azaltılması ile ilgili girişimler çevre yönetiminin önemli bir parçası haline gelmiştir.


Sanayileşmenin Olumsuz SonuçlarıSürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, insan sağlığını ve doğal dengeyi koruyarak sürekli olarak ekonomik kalkınmayı ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakabilme yönünde bir gelişmeyi ifade eder. Sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı doğal kaynaklan koruma ve doğal kaynak kullanımında verimliliği sağlamaktır. Bunun için toprak, su, hava ve canlı bileşenlerden oluşan doğal çevredeki kaynaklann doğru kullanılması gerekmektedir.