Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal dengeleri bozmasıyla başlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl; birçok teknolojik imkanı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak mirası olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkansız olan varlıkları da alıp götürmektedir.


Çevrenin Önemi ve Korunması


Çevreyi koruma fikrinin gelişimi Sanayi Devriminden sonra başlamıştır. Toplumu çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, topluma olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımını sağlamak çevre eğitimi ile mümkün olabilir. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar, insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamaları içindir. Bunu sağlayacak olan da insanın kendisidir çünkü çevreye zarar veren, çevreyi koruyan aynı zamanda onu geliştiren de insandır.

Çevrenin Önemi ve Korunması 1Günümüzde doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Çevre koruma hareketi ve düşüncesi çevre sorunlarının gelişimine paralel olarak gelişmiş ve bugünkü seviyesine ulaşmıştır. Dünyada ve ülkemizde çok sayıda resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları (STK) bu konu hakkında çalışmalar yapmakta, projeler üretmektedir.