Aşırı yağışlar nedeniyle nehir ve dereler zaman zaman taşarak sel ve taşkınlara sebep olmaktadır. Seller her zaman yağmur yağan yerlerde görülmez. Tüm gün boyunca yağış almayan bir yer. kilometrelerce öteden gelen sel sulan tarafından tahrip edilebilir. Bu nedenle meteorolojik ihbarlar daha büyük önem kazanmaktadır.


Meteorolojik Erken Uyarı Sistemleri Hakkında Bilgi


Ani sel tahmininde, öncelikle gelecekteki hava durumu ve buna bağlı olarak gelişecek olan yağış miktarının bilinmesi önemlidir. Sel gözlemi yapılan alanlara, yağış esnasında düşebilecek su miktarı meteoroloji radarları ile tespit edilerek, en fazla bir saat öncesinden "sel uyarısı" yapmak mümkündür. Bu sistem sayesinde bilgilendirilmiş insanlar bu tehlikeye karşı hazırlıklı olduklarından, paniğe kapılmadan tehlike bölgesinden uzaklaşabilirler.


Barajlar ve tam olarak kontrol edilemeyen büyük nehirlerde görülen (ani olmayan) sellerin tahmini ise günler öncesinden mümkündür. Örneğin ABD Ulusal Meteoroloji Teşkilatı nehir ve göl seviyelerindeki değişimleri rutin bir şekilde tahmin etmektedir. Bunun için nehir ve nehirleri besleyen derelerde ne kadar su olduğu, son zamanlarda nehirlerin su toplama havzalarına ne kadar yağış düştüğü ve daha ne kadar yağış düşmesi beklendiği konusunda çalışmalar ve çeşitli tahminler yapılmaktadır.ABD ve Japonya gibi bu alanda teknolojileri gelişmiş ülkelerde bile fırtınalar önemli hasarlara neden olabiliyor ve can kaybına yol açabiliyor. Eğer okyanuslara açık ve
Türkiye'den çok daha şiddetli fırtınalarla karşı karşıya kalan bu ülkelerde erken uyan sistemi olmasaydı can ve mal kaybı daha büyük olurdu.


Türkiye'de, aşın yağışların oluşturacağı muhtemel tehlikeleri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bültenler ve basın yayın yoluyla halka zamanında duyurulmaktadır.