Erken uyarı sistemleri doğal afet tehlikeleri öncesinde karşılaşılabilecek risk oranını azaltmak ve zamanında bildirmek amacıyla belli kurumlarca yayınlanan uyan mesajları veya bildirilerdir.


Bu Sistemler:


-Deprem Erken Uyarı Sistemi

-Meteorolojik erken uyarı sistemi,
- Tsunami erken uyan sistemidir.

Depremlerin önceden tahmin edilmesi konusunda yapılan bilimsel çalışmalar 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gelişen modernsismoloji bilimine paralel olarak gelişmiştir. Bu konuda ilk ciddi çalışmalar ABD, Rusya, Japonya ve Çin gibi depremden çok etkilenen ve gelişmiş teknolojiye sahip ülkelerde başlamıştır. Bu çalışmalarda amaç, gelecekteki depremlerin nerede, ne zaman ve hangi büyüklükte meydana geleceğini saptamaktır.


Erken Uyarı Sistemi Nedir?

ABD; depremlerin önceden bilinmesine yönelik çalışmalara 1930'lu yıllardan itibaren başladı. Depremlerin önceden bilinmesi çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği diğer bir ülkede Japonya'dır. Bu ülkede deprem araştırmalar için ayrılan yıllık bütçe 11 milyar dolardır.


Büyük bütçeler ayrılarak kurulan erken uyan sistemleri ile;


1. Sismik çalışmalar,

2. Kayaçların fiziksel özelliklerinde görülen değişiklikler,
3. Yer altı sularındaki radon miktarındaki artış,
4. Su seviyesi ve sıcaklığında görülen değişiklikler,
5. Hayvanların sergilediği normal dışı davranışlar önceden tahmin edilebilir.

Depremlerin önceden bilinmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Ancak, depremlerin nerede, hangi büyüklükte ve özellikle ne zaman meydana geleceğini ortaya koyan teknoloji henüz geliştirilememiştir.