Yaşamın temel kaynağı olan su, hem ekosistemlerin devamlılığı hem de insan yaşamının devamı için vazgeçilmezdir. Günümüz dünyasında su; tarımsal üretim, endüstriyel kullanım, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi konularda da önemli bir yere sahiptir. Su rezervinin yeterli olması ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.


Dünyadaki Su Kıtlığının Ana Nedenleri Nelerdir?


Dünyadaki tatlı su miktarı kısıtlıdır. Nüfus artışına bağlı olarak artan su talebiyle birlikte su kaynakları; miktar, kalite ve kullanım açısından ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 20'sine karşılık gelen 1.2 milyar insan yeterli içme suyundan yoksundur. Aynca, 2,3 milyar insan da sağlıklı suya erişememektedir. Dünya Meteoroloji Örgütüne göre 2025 yılından itibaren üç milyardan fazla insan susuzlukla karşı karşıya kalacaktır.

Dünyadaki Su Kıtlığının Ana Nedenleri Nelerdir? 1Dünyadaki Su Kıtlığının Ana Nedenleri:


1. Yenilenebilir kaynak miktarının azlığı,

2. Yanlış ve aşın su kullanımı.
3. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak kişi başına düşen su miktarının azalması olarak özetlenebilir.