Yozgat Çamlığı Millî Parkı Yozgat

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm


Karatepe-Aslantaş Millî Parkı Osmaniye


Arkeolojik tarih öncesi kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm


Kuşcenneti Millî Parkı Balıkesir

Zengin ve çeşitli kuş toplulukları, tabii bitki toplulukları, kuş gözlemleme mekanı, eğitim, turizm


Soğuksu Millî Parkı Ankara

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, önemli ve nadir kuş üreme mekanları (Kara akbaba), eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm


Uludağ Millî Parkı Bursa

Jeolojik yapı ve çok zengin tabii bitki toplulukları, dağ ve kış sporları, ekoturizm, kültürel zenginlik, alpin zon sulak alanları, alpin zon bitki ve hayvan türleri zenginliği, Mayer'in Orman Zonlarını tasnif ettiği dağ silsilesi, turizm, eğitim, zengin Osmanlı Türk (kuruluş dönemi, Anadolu-Balkan-Kafkas,vb...) kültürü, eğitim, sağlık turizmi başta olmak üzere son derece zengin turizm çeşitliliği.


Yedigöller Millî Parkı Bolu

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim, dağ ve orman sporları, ekoturizm, eğitim...

Türkiye'de Bulunan Milli Parklar ve Özellikleri


Spil Dağı Millî Parkı Manisa

Jeolojik yapı zenginliği, tabii ve endemik bitki ve hayvan toplulukları, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm


Kızıldağ Millî Parkı Isparta

Tabii bitki toplulukları, eğitim, dinlenme eğlenme ve turizm


Kovada Gölü Millî Parkı Isparta

Tabii bitki ve hayvan toplulukları, manzara, eğitim, dinlenme ve eğlenme, turizm


Güllük Dağı Millî Parkı (Termessos) Antalya

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, eğitim, manzara, dinlenme ve eğlenme, turizm


Munzur Vadisi Millî Parkı Tunceli

Jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, turizm çeşitliliği, eğitim


Beydağları (Olimpos) Sahil Millî Parkı Antalya

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim


Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Çanakkale

Türk ve dünya harp tarihi, şehidlikler, tabii bitki ve hayvan toplulukları ile jeomorfolojik oluşumlar, turizm, eğitim


Köprülü Kanyon Millî Parkı Antalya

Arkeolojik kalıntılar, tabii bitki toplulukları, jeolojik oluşumlar, turizm, eğitim


Ilgaz Dağı Millî Parkı Kastamonu

Tabii bitki toplulukları, kültürel zenginlik, dağ, orman ve kış sporları, manzara, dinlenme ve eğlenme, eğitim, turizm


Başkomutan Tarihî Millî Parkı Afyon

İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zenginliği, eğitim, turizm


Göreme Tarihî Millî Parkı Nevşehir

Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, şapeller" ve peri bacaları gibi jeolojik oluşumlar, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim


Altındere Vadisi Millî Parkı Trabzon

Kültürel değerler, tarihi yapılar, ‘Sümela Manastırı', tabii bitki toplulukları, manzara, peyzaj değeri, dinlenme ve eğlenme, turizm, eğitim


Boğazköy-Alacahöyük Tarihî Millî Parkı Çorum

Arkeolojik kalıntılar, Hitit Devleti Merkezi, eğitim, turizm


Nemrut Dağı Millî Parkı Adıyaman

Tarihi açık hava müzesi, güneşin gizemli doğuşunu seyir, turizm, eğitim


Beyşehir Gölü Millî Parkı Konya

Göçmen kuşların göç güzergahı üzerinde bulunması, göl ve yakın çevresinin görülmeye değer üstün nitelikteki peyzaj güzellikleri ile göl ve içerisindeki çeşitli büyüklüklerde yaklaşık 60 civarında adanın kuşlar için üreme, beslenme, yumurtlama ve güvenle kuluçka yapmasına imkân sağlaması, bu sebeple taşıdığı iyi bir barınak/sulak alan niteliği, potansiyel su sporlarına elverişli kıyıları, tür çeşitliliği çok fazla olan orman ekosistemi, Eflatun Pınarı, çok sayıdaki mağaraları, Eşrefoğlu Camisi gibi tarihi-kültürel zenginliği ve özellikle Selçuklu Dönemine ait kültürel kaynakları, millî parkın bazı önemli kaynak değer bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca tarihi kalıntılar ve tarihi eserler, camiler, hanlar, kervansaraylar, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, jeomorfolojik oluşumlar, çok değerli tabii bitki toplumları,zengin kuş toplulukları ve hidrolojik özellikler, güneşin gizemli batışını seyir, turizm, eğitim açısından önemli bir millî parktır.


Aladağlar Millî Parkı Niğde, Adana, Kayseri

Jeomorfolojik yapı ile flora ve fauna zenginliği, dağcılık sporları, dağ, orman ve kış turizmi, eğitim, zengin su kaynakları


Altınbeşik Mağarası Millî Parkı Antalya

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşum zenginliği, mağara ekosistemleri, turizm, eğitim


Dilek Yarımadası Aydın

Akdeniz'in en iyi korunan maki florası, jeolojik yapı, tabii bitki ve hayvan toplulukları, dinlenme ve eğlenme, turizm çeşitliliği, sulak alanlar


Hatila Vadisi Millî Parkı Artvin

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, tabii zengin orman ağacı türleri varlığı ile yaban hayatı zenginliği, dağ ve orman turizmi, eğitim


Honaz Dağı Millî Parkı Denizli

Jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, arkeolojik kalıntılar, Colossea (Honaz), endemik açıdan zengin bitki çeşitliliği, kültürel zenginlik, turizm merkezlerine yakınlık, dağ turizmi, ekoturizm, eğitim

Kaçkar Dağları Millî Parkı Rize

İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapı, tabii bitki ve yaban hayatı zenginliği, dağ, orman ve kış sporları, eğitim, turizm


Kazdağı Millî Parkı Balıkesir

Bitki örtüsü, biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği, turizm çeşitliliği, eğitim


Karagöl Sahara Millî Parkı Artvin

Hidrografik yapı ve bitki örtüsü zenginliği, eğitim, orman ekosistemleri, ekoturizm, kültürel zenginlik


Saklıkent Millî Parkı Muğla

Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik


Truva Tarihî Millî Parkı Çanakkale

Tarihi kalıntılar, harp tarihi ve jeolojik yapı, turizm, eğitim, kültürel zenginlik


Marmaris Millî Parkı Muğla

Jeomorfolojik yapı ile bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, nadir ekosistemler


Küre Dağları Millî Parkı Kastamonu-Bartın

Doğal yaşlı ormanlar, nadir ekosistemler, biyolojik çeşitlilik, jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, kültürel değer zenginlikleri ve arkeolojik kalıntılar, eğitim


Sarıkamış-Allahüekber Dağları Millî Parkı Kars ve Erzurum Tarihi kalıntılar, harp tarihi, doğal Sarıçam ormanları, tabii bitki toplulukları, dağ ve kar sporları, manzara, eğitim


Ağrı Dağı Millî Parkı Iğdır - Ağrı

Kültürel değerler açısından zenginlik. Dünyada Alaska'daki meteor çukurundan sonra ikinci büyük göktaşı çukuru da milli park sınırları içerisindedir. Bitki ve hayvan varlığı açısından da oldukça zengindir.


Gala Gölü Millî Parkı Edirne

Sulak saha, göl ve orman ekosistemlerini ve bu ekosistemlerde barınan çeşitli canlı türlerini ihtiva etmesi, 130 kuş türünün varlığı, kuş göç yolları üzerinde bulunuşu, nesli tehlikeye düşmüş veya nadir türleri, özellikle tepeli pelikan, çeltikçi ve küçük karabatak gibi nesli son derece azalmış türleri barındırması kaynak değerlerini oluşturmaktadır.


Sultansazlığı Millî Parkı Kayseri

Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir bir ekosistem oluşu, nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türlerin de yer aldığı 301 kuş türünün beslenme, barınma ve kuluçka alanı oluşu, Avrupa'da turna, filamingo, akbalıkçıl, kaşıkçı kuşlarının bir arada kuluçkaya yattığı tek alan oluşu, kaynak değerlerini oluşturmaktadır.


İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı Kırklareli

Avrupa ölçeğinde önem taşıyan; çok sınırlı yayılışa sahip, doğal yapısı korunabilmiş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan en önemli su basar (longos) ormanlara sahip olup, İğneada ve çevresinde farklı ekosistemler bulunmaktadır. Ekoturizm, dağ ve orman sporları, eğitim


Tek Tek Dağları Millî Parkı Şanlıurfa

Bitki ve hayvan varlığı açısından zenginlik, kültürel, tarihi ve arkeolojik özellikler açısından zenginlik, turizm, eğitim


Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Erzurum