-Fatih Sultan Mehmet bir çevre vakfı kurdurmuştur. Haliç'in korunması ve erozyonun engellenmesi için girişimlerde bulunmuştur. Su havzalarını koruma altına alarak suyun kalitesini korumuştu. Haliç'in dolmasını önlemek için yamaçlarda hayvan otlatılmasını yasaklamıştır.


-Mimar Sinan'ın Çorum'da yaptığı Ali Paşa Hamamının kullanma suyu 10 km uzaktaki temiz bir kaynaktan borularla getirilmiştir. Hamamın atık suları dikdörtgen kesitli bir olukla şehrin 5 km dışına aktarılmıştır.


-MÖ. III. yy.da Hindistan Magadaha hükümdarı Ağoka 6 aylığa kadar olan yavru ve gebe hayvanların öldürülmesini yasaklayan buyruğunu ilan etmiştir.


-Günümüzden 2500 yıl önce Manyas Gölü çevresine "Cennet" adı verilmişti. Ftersler Manyas Gölü ve çevresini koruma altına almıştır.


-Eski Mısır'da toplanan çöplerle hamamlar ısıtılırdı. Böylece hem çöplerin çevreye zarar vermesi önlenir hem de ağaç azlığı sebebiyle iyi ısıtılamayan hamamlar ısıtılırdı


- XI ve XII. yüzyıllarda Roma egemenliği altında bulunan Batı Avrupa ülkelerinde, su kaynaklarının ve havanın kirletilmesinin önüne geçmek amacıyla birçok karar alınmış ve uygulanmıştır. Doğayı koruyan ilk örgütler bu dönemde ortaya çıkmıştır.


-1273 yılında İngiltere'de, havanın kirletilmesini yasaklayan yasa çıkarıldı. 1303 yılında da bu yasaya karşı çıkan biri idam edilmiştir.