Dünyamızda tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. Bir canlının doğal olarak yaşayıp çoğaldığı, neslini devam ettirdiği yer, o türün habitatıdır. Günümüzde bu alanların bozulması ile içindeki canlı türlerinin nesli de tükenmektedir. Dünyadaki bütün türlerin bir kısmı önümüzdeki 30 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de pek çok türün habitatının tahrip edilmesinden kaynaklanmaktadır.


Örneğin, Amazon ormanları dünyadaki türlerin yarısından fazlasını barındırmaktadır. Böyle bir tropik ormanda yapılabilecek
hatalı ve plansız bir faaliyet burada bulunan türlerin 30 yıl içinde % 5 - % 15'inin yok olmasına neden olacaktır.

Ekolojik Denge ve Yok Olan Değerlerimiz


Biyolojik çeşitliliğin azalmasının bir diğer sebebi ise türlerin ticari değerlerinin olması ve bu amaçla tüketilmesinden ileri gelmektedir. Günümüzde balinalardan fillere kadar birçok tür, ticari çıkar uğruna tehlike altında bulunmaktadır. Diğer taraftan sanayi ve tarım faaliyetlerinin kirlettiği toprak, havada ve suda yaşayan pek çok türün sayısının azalmasına neden olmuştur. Biyolojik varlıklar, içinde yaşadıkları ekolojik çevreden soyutlanamazlar. Dolayısıyla tür ve çeşitlerin korunması sorunu aslında doğal alanların korunması sorunudur.Çevre Dergisi Sayı: 9, 1993