1. Elektronların bulunduğu hacim, çekirdeğin hacminden çok büyüktür.

2. Bir atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir.


3. Çekirdek yarıçapı yaklaşık İsim:  Rutherford Atom Modeli.png
Görüntüleme: 538
Büyüklük:  1,0 KB (Kilobyte) cm, atom yarıçapı ise İsim:  Rutherford Atom Modeli 1.png
Görüntüleme: 388
Büyüklük:  1.003 Byte cm'dir. Atomun hacminin büyük bir kısmını boşluk oluşturur. Elektronlar bu boşluğa dağılmıştır.


4. Atom kütlesinin çoğu ve pozitif yükün tümü atomun çekirdeğinde toplanmıştır. İlk kez Rutherford atomun bir çekirdeği olduğunu ileri sürmüştür. Çekirdekte yer alan artı (+) yüklü taneciği keşfetmiş bu taneciğe proton adını vermiştir. Ayrıca çekirdekte proton ile aynı kütlede fakat yüksüz bir taneciğin bulunması gerektiğini ileri sürmüştür. Daha sonra Chadwick (Çedvik) bu taneciği saptayarak
nötron adını vermiştir.


Rutherford Atom Modeline Göre