Mübin duası yasin suresinde yet alan mübin duraklı ayetlerde okunur. Bir sıkıntının giderilmesi için , bir dilek için, sıkıntı ve kederlerin gitmesi için mübin duraklarına gelindiğinde 3 kere okunur.

Ayrıca önemli işlerin kolaylaşması için , belaların def'i için , sıkıntılı zamanlarda sıkıntıdan kurtulmak için mübin ayetine gelindiğinde 3 veya 7 kere okunur. Yasin-i Şerifi okuduktan sonrada bu duanın okunması tavsiye edilir.

''Sübhânelmüneffisi ankülli medyün sübhânel müderrici an kulli mahzun sübhâne men cealehazâinehybeynel kâfi ven nun sübhâne men izâ erâde şey'en en yekule lehu kün feyekun yâ müferriicü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâmüferricüferric ferric annî hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin birahmetike yâerhammer râhımiyn''