Doğu Anadolu Bölgesi, çok önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bölgede birçok tarihi kalıntılar, doğal güzellikler, değişik medeniyetlere ait kale, camii, türbe ve tarihi yapıtlar olmasına rağmen, turizm istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu durumun başlıca sebepleri arasında; ulaşım imkanlarının yetersizliği, iklim şartlarının elverişsizliği, ihtiyaçlara cevap verebilecek turistik tesislerin olmayışı, yeterli tanıtımın yapılamamış olması yer almaktadır.


Doğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi


Bölge, özellikle kış turizmi için uygun şartlara sahip iken bu potansiyel değerlendirilememektedir. Bölgede çok sayıda bulunan göl, kaplıca ve içmelerin yakın çevrelerinde uygun tesisler yapıldığı takdirde, buralara daha çok sayıda yerli ve yabancı turist gelebilecektir. Böylece günü birlik ziyaretlerin yerini, uzun süreli konaklamalar alabilecektir.