Güneydoğu Anadolu Bölgesi, zengin bir tarihe sahip olup çağlar boyu birçok uygarlığa sahne olmuştur. Bölgede, birçok tarihi eser bulunmaktadır. Ancak, bölgede turizm yeterince gelişmemiştir. Bu durumun sebepleri arasında; doğal şartların elverişsizliği, tesislerin yetersiz oluşu ve yeterli tanıtımın yapılamamış olması sayılabilir.


Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Turizmindeki Yeri ve Önemi