Sultan Süleyman'ın Şehzade Mustafa ile oynadığı Mangala oyununun popülerliği artıyor. Tarihi araştırmalar Mangala oyununun Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığı gösteriyor.2009 yılı itibariyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk zeka ve strateji oyunu olarak tescil edilen ve 2010 yılı itibari ile de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda da oynanması ve kulüplerinin kurulması uygun bulunan Mangala oyununun yakın gelecekte federasyonunun kurulması için çalışmalar yapılıyor.


Mangala oyununu, her yaştan ve kültürden insanın rahatlıkla oynanabilmesi, popülerliğini koru masına katkı sağlıyor. Araştırmacı Philip Townshend'e göre bir toplumda, insanlarda en çok beğeni len ve örnek alınan niteliklerden şu yedisi Mangala oyunuyla ilgilidir:

1-Kurnazlık,
2-Uyanıklık,
3-Önceden görme,
4-Esneklik,
5-Direnme,
6-Sağgörü,
7-Bellek.

Günümüzde Mangala oyununun gençler arasında yaygınlaştırılması için, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 81 ilde Mangala turnuvaları düzenleniyor. Turnuvanın birincilerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl 2.cisi Antalya'da düzenlenecek olan organizasyon 17-24 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mangala Nasıl Oynanır?

Mangala Nasıl Oynanır?

Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6'şar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmakta dır. Mangala Oyunu 48 taş ile oynanır.

Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4'er adet olmak üzere dağıtırlar. Oyunda her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur. Oyuna kura ile başlanır.

Mangala Nasıl Oynanır? 1

Oyunda 4 ana temel kural vardır.

1.TEMEL KURAL: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse,oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur.Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir.Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun e linde kalan son taş oyunun kaderini belirler.

2.TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa (2,4,6,8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.

3.TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.

4.TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşlarını ilk bitiren oyuncu, rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinamiği son ana kadar hiç düşmez. Mangala Oyunu 5 set olarak oyna nır. Oyunu kazanan oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ve berabere bitiren oyuncular yarım (0,5) puan alır.