Bileşiklerin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması sonucu daha basit yapılı saf maddelerin (elementlerin) elde edilmesini öğrenmiştiniz.

İki veya daha fazla elementin uygun şartlarda bir araya gelmesiyle yeni bir madde oluşur mu?


Yanıtımız evet olacaktır. Şimdi bir deneyle açıklayalım:


Demir ve kükürt tozları kendinden başka maddelere ayrıştırılamayan birer elementtir. Demir ve kükürt tozları ısıtıldığında, iki elementten oluşan demir(II) sülfür bileşiği oluşur.

Elementlerden Bileşiğe


Demir(II) sülfür bileşiğinin özelliklerinin demir ve kükürtten farklı olduğu nasıl anlaşılır?

Mıknatıs demir ve kükürt karışımına ısıtılmadan önce yaklaştırıldığında demir tozunu çektiği hâlde, oluşan demir (II) sülfür bileşiği soğutulup toz haline getirildiğinde mıknatısın bunu çekmediği gözlenir.

O halde, oluşan yeni maddenin özellikleri, kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden farklıdır. İki veya daha fazla elementin, belirli oranlarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederek oluşturdukları saf maddelere bileşik denir. Oluşan bileşiğin kütlesi kendisini oluşturan elementlerin kütleleri toplamına eşittir.

Bir başka deyişle bileşik oluşurken kütle korunur. Bu durumu ifade eden kanuna kütlenin korunumu kanunu denir. Kütlenin korunumu kanunu Lavoisier (Lavazye) tarafından bulunmuştur.