Su, elektroliz edildiğinde kendisini oluşturan oksijen ve hidrojen gazlarına ayrışır. Ancak ayrışan oksijen ve hidrojen gazları hiçbir ayırma yöntemi ile daha basit maddelere ayrıştırılamaz.


Hiçbir ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element denir. Başka bir ifadeyle tek cins atomdan meydana gelen saf maddelere element denir.


Günümüzde bilinen element sayısı 112'dir. Bunlardan 90 tanesi doğal, geriye kalan 22 element ise yapay olarak lâboratuvarda üretilendir.


Elementler kısa olarak sembolle gösterilir. Semboller yazılırken, elementlerin adlarının baş harfi daima büyük harfle yazılır. Adları aynı harfle başlayan birden fazla element varsa, o elementin sembolü yazılırken, element adının baş harfinin yanına, elementin içindeki harflerden biri küçük harfle yazılır.

Elementler ve Sembolleri


Element sembolleri belirlenirken genellikle Lâtince isimlerden yararlanılır Bunun dışında diğer dillerde kullanılır.

Elementler ve Sembolleri  1