Fiillerden türeyen, cümlede " ad, sıfat ve zarf " olmalarının yanı sıra eylem (fiil) anlamalarını da kaybetmeyen, fakat fiiller gibi çekime girmeyen sözcüklere fiilimsi denir.

FİİLİMSİLERİN ÖZELLİKLERİ


1. Fiil kip ve kişi eklerini almazlar, yani fiiller gibi çekime girmezler.


2. Fiilimsilerin olumsuzu yapılabilir.


3. Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler.


4. Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olamazlar. Yüklem olabilmeleri için ek fiil almaları gerekir.


5. Fiilimsiler, bulundukları cümleyi birleşik yapılı hale getirir.


6. Fiilimsiler birleşik cümlelerde yan cümle kurarlar.


7. Fiilimsi ekleri yapım ekidir