Bir ismin, bir veya daha fazla sıfat tarafından nitelendiği ya da belirtildiği söz öbeklerine denir. Tamlamada sıfat daima isimden önce gelir.

"Yeşil gözleri beni derinden etkiledi." cümlesinde "göz" isim, "yeşil" sıfattır.

"O tatlı, yeşil gözler beni derinden etkiledi." şeklinde söylersek , bu durumda "göz" isminin, "o", "tatlı", "yeşil" sıfatları tarafından belirtildiğini ve nitelendiğini görürüz.

mavi gökyüzü, üç kitap, yarım ekmek, uzun adam, küçük ev, evdeki hesap, zeytinyağlı sarma, birinci yarışmacı, ikiz yatak, hangi çocuk, öteki okul, görünen köy.
Sıfat tamlamalarında birden fazla sıfat kullanılabilir. Bu sıfatlar noktalama işaretleri ve bağlaçlarla ayrılır:

şişman, beyaz kedi

soğuk ve yağmurlu hava

az ama doyurucu yemek


Belirsizlik sıfatı "bir" ile kendisinden önceki sıfat arasına virgül konulmaz:

uzun, ince bir yol

yenilikçi bir yaklaşım


Bir sıfat, birden fazla ismi niteleyebilir:

Başıboş taylar, oğlaklar ve köpekler kırlarda koşuyorlar.

Pazarcı "Sulu sulu elmalarım, armutlarım var!" diye bağırıyordu.