Fiilin durumunu yani nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Fiile sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir.

O, hızlı koşardı. (Nasıl koşardı?)


Çok tatlı gülümsüyor. (Nasıl gülümsüyor?)


Bu günler zor geçecek. (Nasıl geçecek?)


cümlelerinde altı çizili sözler durum bildiren zarflardır. Bu sözcüklerden sonra isim gelseydi sözcükler sıfat olacaktı.


Zarfın mutlaka fiillerden önce gelmesi şart değildir. Zarfla fiil arasına başka sözcükler girebilir.

"Dışarıdan kesik kesik köpek havlamaları geliyordu."

cümlesinde "kesik kesik" zarfıyla onun nitelediği fiil arasına başka öğe girmiştir. Elbette bu zarfın özelliğini değiştirmez.