Kan grupları, alyuvar hücrelerinin zarında yer alan protein farklılığına göre değişkenlik göstermektedir. İnsandaki kan grupları A, B, AB ve O olarak dört tanedir.

Bir kişinin kan grubu anne ve babanın kan grubuna ve kalıtını yasasına göre belirlenir.

A kan grubuna sahip bireyin alyuvarlarının yüzeyinde A antijeni vardır. B kan grubunda B antijeni, AB kan grubunda AB antijeni vardır. O kan grubunda ise hiç antijen yoktur. Bu antijenler farkı! kan grubuna sahip bir bireyde yabancı kabul edilir ve antijenlere karşı plazmada antikor oluşur.

A kan grubu kendi içinde A antikoruna sahip değildir fakat B antikoru içerir. B grubu kanda A antikoru bulunur. AB grubu kanda antikor olamayıp, O kan grubunda hem A hem de B antikoru yer almaktadır .

Kan Grubunun ÖzellikleriVücuttaki bağışıklık sistemine bağlı olarak doğumdan 2-8 ay kadar sonra vücuda yabancı antijenlere karşı antikorlar oluşmaya başlar.

Kan grubu nakilleri antijen ve antikorları çökelmeye neden olmayacak şekilde uygun kan grupları arasında yapılabilir. Ancak bu sık uygulanan bin yöntem değildir. Kan nakli genellikle aynı kan grubuna sahip kişiler arasında yapılır. Uygun olmayan kan grupları arasındaki nakillerde antijen ve antikorlar birleşerek çökelmeye bu da ölüme neden olur. Aynı tür antijen ve antikor bir araya geldiğinde çökelme görülür. Kan gruplarını belirleyen diğer faktör Rh faktörüdür. Rh antijenleri çoğunlukla bir çok kişide bulunur. Bu faktörü bulunduranlar Rh pozitif, bulundurmayanlar ise Rh negatif olarak adlandırılırlar.

Rh negatif kana sahip kişiler Rh pozitiflerden kan aldıklarında, Rh pozitif kanda yer alan Rh antijenleri bireyin kanındaki Rh antikorları ile birleşerek hücrelerin çökelmesine neden olur. Bu durumda kişi ölür.