Bitkilerde bulunan diğer bir doku salgı dokudur. Bu dokuyu oluşturan hücreler diğer dokuların arasına dağılmış durumdadır. Salgı dokuyu oluşturan hücreler küçük kofullu büyük çekirdekli bol sitoplazmalıdır ve canlıdır. Salgı doku hücre dışı, hücre içi salgılar ve salgı boruları olmak üzere üç gruba ayrılır.


Hücre Dışı Salgılar: Bu tür salgılar hücre içinde oluşup daha sonra hücre dışına atılır. Örneğin koku ve bal özü oluşturan hücrelerin salgıları hücre dışı salgılardır.


Hücre İçi Salgılar: Koku veren uçucu madelerin hücre içinde biriktirilir. Örneğin yılan yastığı bitkisinin salgısı, hücre içi salgıdır.

Salgı Boruları: Birkaç tane salgı hücresi uzayarak salgı borusunu meydana getirir. Bu boruların içinde süte benzeyen salgı oluşur. Örneğin kauçuk bitkisindeki süt boruları bu şekilde oluşmuştur.

Bu üç yolla meydana gelen salgılar bitkilerde tozlaşmada rol oynar. Bazı salgılar antiseptik özelliğe sahip olduğu için bitkiyi mikroorganizmalardan korur. Bazı salgılar zehirli olduğu için bitkinin yenilmemesini sağlar. Böcekçil bitkilerdeki salgılar sindirim enzimini içerdiğinden böceklerin bitki tarafından parçalanarak sindirimini sağlar.