Bilgi yönetimine gereken önemin verilmesi ve entellektüel sermayenin tüm paydasalari kapsayan bu üç boyutu nedeniyle, Bilgi Yönetiminin "Stratejik düzeyde" ve üst yönetim tarafindan sahiplenilmesi gerektiğinin artık birçok firma farkında ve gereken önemi veriyor.


Bu bilince sahip firmalar bilgi yönetimini uygulamada çeşitli modeller ve stratejiler uyguluyorlar. Firmanın başarılı bir bilgi yönetimi uygulaması için bir bilgi yönetimi stratejisi belirlemesi ve daha sonra bu stratejini uygularken uygun modeli seçmesi gerekmektedir.

Şirketler kendi hizmet sektörlerini, kapasitelerini göz önüne alarak belli bir bilgi yönetimi stratejisi belirlemelidirler.
Araştırmalar bilgi yönetimi için uniform bir stratejik yaklaşım ortaya çıkarmıyor. Danışmanlık ve teknoloji şirketlerinin çoğunda iki farklı bilgi yönetimi stratejisi uygulanıyor:

1)Kodlama: tekrarlı kullanılabilir kodlanmış bilgiyi kullanarak, kaliteli, güvenilir, hızlı bilgi sistemleri uygulaması.

2)Kişiselleştirme: çalışanların kişisel tecrübelerini kullanarak yüksek düzeyde stratejik problemler için analitik ve yaratıcı danışmanlık sağlamak. (İçsel bilginin paylaşımı)

Dell bilgisayar firması örnek olarak ele alınırsa tüm sipariş hazırlama ve satış işlemlerini müşterilerinin web üzerinden direkt olarak yapabileceği bir ortamı yaratmıştır.

Dell örneğinde sözü geçen sipariş sistemi bilgi kodlama stratejisinin ürünüdür. 1997'de Dell 11 milyon PC sevketmiş. Rakip firmalar sadece 100 farklı konfigürasyon tanımlayabilme kapasitesine sahipken, bilgi sistemi ile Dell 40.000 farklı kombinasyon tanımlayabilmiş. Dell bu yazılımın çoklu kullanımı ile büyük tasarruf sağlamış. 1997 cirosu 12.3 milyar dolar ve geliri 944 milyon dolar. Son 4 yıldır, yıllık % 83 büyüme sağlamış.

Hewlett Packard ise kişiselleştirme stratejisi ile 120.000 çalışanı olmasına rağmen çok etkin kişiden kişiye bilgi paylaşımı sağlayabilmiş ve yeni ürün geliştirmede büyük başarı gösterebilmiştir.

Sipariş bazlı üretim yapan veya hizmet veren şirketler kodlama ve bilginin çoklu-kullanımı stratejisini tercih ederken, çok özgün hizmet veya yeni ürün geliştiren şirketler kişiden kişiye bilgi paylasımı stratejisini benimsiyorlar.

Genel olarak şirketler bir stratejiyi ağırlıklı olarak uygularken (%80) diğer stratejiyi destekleyici olarak (% 20) ağırlıkla kullanabiliyorlar.

Firmanın uyguladığı bilgi yönetimi stratejisi bir şirketin BT(Bilgi Teknolojisi) altyapı ve destek ihtiyacını doğurur. Kodlama stratejisi için ciddi BT yatırımı gerekli iken, kişiselleştirme stratejisi için BT kritik olmayabilir. Kodlama stratejili bir ortamda, network/groupware teknolojileri ile desteklenmiş, yılda 365 gün ve günde 24 saat ulaşılabilir bir altyapı platformuna ihtiyaç olabilir.

Son bir kaç senedir, Andersen Consulting BT ve destek personeli için 500 milyon dolardan fazla yatırım yapmıştır. Bilgi yönetimi bilgi teknolojilerinin gereksinimlerini doğursa da bilişim teknolojileri bilgi yönetimi için en elverişli araçları sağlıyor olsa da şu unutulmamalıdır ki, bilgi yönetimi salt teknoloji demek değildir.