Disiplin Mahkemelerinin görevlerini, işlenen suçun niteliği ile görevleri ve sanığa sıfatı ve rütbesi itibarıyla görevleri olarak, ikili bir ayrıma tabi tutmak suretiyle incelemek gerekir.


Disiplin mahkemeleri işlenen suçun niteliği itibariyle görevi. 477 sayılı Kanunu'nun 7'inci maddesinde gösterilmiştir. Bu hükme göre disiplin mahkemelerinin görevi, asker kişiler tarafından işlenen ve 477 sayılı Kanunda öngörülen suçlara bakmaktır.


Yazı İşleri


Askeri Mahkemeler Kumlusu ve Yargılama Usulü hakkındaki 353 sayılı Kanuna göre kurulan askeri savcılıklar kalem teşkilatı ve personelin görev ve sorumlulukları tespit edilmiştir.


Askeri mahkemeler ile askeri savcılıklarda birer kaleni teşkilatı kurulur. Her kalem teşkilatında birer yazı işleri müdürü ile yeteri kadar katip bulunur. Ayrıca lüzum halinde er erbaş ve astsubaylar veya sıkı yönetim ve savaş halinde subaylar, kalemlerde görevlendirilir.


Bu kanun doğrultusunda askeri savcılıklar kalem teşkilatı personeli: kalemde genel olarak kalem işlerinin düzgün yürütülmesi, defter ve kayıtların hatasız ve temiz tutulması, kartonların tutulması, davet ve tebliğ kağıtlarının düzenlenmesi vb. işleri yapar. Aynı zamanda kanunda kendisine verilen diğer görevleri de yerine getirir.