Bölge Adliye mahkemelerinin görevleri şunlardır:

-Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak.


- Adli yargı ilk derece mahkemesi olarak yargı çevresi içerisindeki adli yargı ilk derece mahkemesi hakimleri aleyhinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılacak tazminat davalarına bakmak.


-Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.


2011 Yılı itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren Bölge Adliye Mahkemeleri şu illerimizde bulunmaktadır:Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Konya, İstanbul, İzmir, Samsun.