Yazı İşleri Müdürü: Mahkeme kaleminin başı yazı işleri müdürüdür. Bütün kalem işlerinin düzen içerisinde yürütülmesini yazı işleri müdürü sağlar.

Görevleri


-Talep halinde zabıt suretlerinin aslına uygun olarak imzalayıp taraflara vermek.


-Mahkeme kararının imzalı suretlerini bir hafta içinde makbuz mukabilinde taraflara vermek ve bir nüshasını dosyasında saklamak


-Mahkeme kararlarının aslını, arşivde saklamak.


-Mahkemelerce mühürlenmiş olan kilitlerin anahtarlarını, mührün kaldırılması kararına kadar muhafaza altına almak v anahtar aldığını

tutanağa yazmak.

Yazı İşleri Müdürlerinin Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı işleri Yönetmeliğine göre görevleri ise ilgili mevzuatta sıralanmıştır.