Mübaşirler: Mübaşirler de mahkeme mensubu olup duruşmanın inzibatını sağlamakla, duruşma hakimine yardımla görevlidirler.

Görevleri


-Mahkeme sırasında koridorda bekleyen tarafları ve şahitleri mahkeme salonuna çağırmak.


-Duruşmanın inzibatı yönünden hakimin alacağı tedbirleri icra ve infaz etmek.


-Duruşma hazırlığında ilgili katibe yardım etmek.


-Duruşma sırasında tarafların veya vekillerinin ibraz edeceği evrakın kaydını yaptırıp zabıt katibine vermek


-Mahkemede söz söyleyen herkes sözünü ayakta söyleyeceği gibi karalarda ayakta dinleneceğinden bu hususta gerekli uyarıyı yapmak.


-Taraflara duruşmada oturacakları yerleri göstermek.


-Duruşmanın gizli yapılması kararı alındığında salonu boşaltmak.


-Teamül sırasında duruşma dosyalarını hazırlamak, davetiye, celpname ve diğer evrakın posta tevdi işlerinde katibe yardım etmek.