İcra Müdürü: Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi ve her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra müdürü bulunur.

Görevleri


-Dosya ve tutanak düzenlemek.


-Tevdi edilen para ve değerli eşyayı saklamak.


-İcra dairesine yapılan ödemeleri kabul etmek.


-Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görmemek.

-Takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında
kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesabına akit yapmamak.