Omuz bölgesinde scapula (kürek kemiği) ve clavicula (köprücük) kemiği vardır. Her iki omuzun arka bölgesinde bulunan kürek kemiği, üçgen seklinde, yassı ve oldukça binlik bir kemiktir. Her iki omuzun ön bölgesindeki köprücük kemiği, kürek kemiği ve göğüs kemiği ile eklem yaparak omuz ile göğüs arasında köprü görevi yapar. Ayrıca kol kemiği de köprücük kemiği ile eklem yapar.


Omuz Bölgesi Kemikleri