Kafa tabanından başlayıp, kuyruk sokumu bölgesine kadar uzanan 33-34 adet omurun üst üste sıralanması ve bağlanması ile oluşan bir yapıdır. Normal yetişkin bir insanda omurga, yandan bakıldığında 'S' harfi şeklinde kıvrımlar gösterir. Omurganın görevi başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğunda bulunan organların ağırlığını taşımak ve onlara destek olmaktır. Omurlar yapıları itibarıyla ortası boşluk olan. dışa doğru çıkıntıları bulunan kemiklerdir. Omurların üst üste çelmesi ile bir kanal oluşur. Bu kanal merkezi sinir sisteminin önemli bir bölümü olan omurilik kanalıdır ve koruyuculuk görevi yapar.


Omurga İle İlgili Bilgi


Omurga beş bölümden oluşur.


Boyun bölgesi ( servikal) : 7 omur

Göğüs bölgesi (thorasik) :12 omur
Bel bölgesi (lunıbal): 5 omur
Sağrı bölgesi (sacrum) : 5 omur
Kuyruk bölgesi ( cocsiks) :4 omur

Omurlar, taşıdığı yüke göre aşağıya doğru gittikçe büyür. Bel omurları en büyük gövdeli omurlardır. Omurganın en çok hareketli bölümü boyun bölgesidir. Omurlar arasında kıkırdaktan yapılmış yassı şekilde yastıklar vardır. İki omumu arasında eklem görevi yapan
bu yastıklara disk denk. Diskler yerlerinden bir miktar oynayıp yanlara kayabilir. Bu duruma herni (fıtık) denir.