* Tamamen milli nitelik taşımalıdır.

* Sadece bir siyasi gruba, doktrine, ideolojik veya oligarşik sınıfa ait olmamalıdır.


* Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmamalıdır.


* Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır.


* Hayallere, aşırı heyecanlara kapılmaksızın gerçekçi ve akılcı olmalıdır.

* Millete rağmen değil milletin de benimseyeceği bir nitelik taşımalıdır. Millet ikna edilmelidir.


* Uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır.