* Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması,

* Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü,


* Atatürk İlke ve İnkılaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi,


* Milli gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dağıtılması,


* Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" prensibine uyulması,


* Toplumda insan hakları ve temel özgürlükler kavram ve şartlarının yerleştirilmesi,


* Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması,


* Milletimizin sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri tam ve zamanında almasının sağlanması,


* İç ve dış tehdit ve tehlikelere karşı milletin ve vatanın korunması.


Bu milli menfaatlerin gerçekleştirilmesi için milli hedeflere tam olarak ulaşılması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında devraldığı mirasa oranla çok büyük yollar kat etmiş, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesi üstüne çıkma hedefinden hiç
sapmamıştır.